Privacy statement

Privacy statement

Privacy statement


Ik vind privacy erg belangrijk. Daarom worden de gegevens alleen gebruikt voor jouw belang. Hieronder lees je welke gegegevens worden opgeslagen, op welke manier dit wordt gedaan en wat je kunt doen om je gegevens te verwijderen. 


Waarom worden jouw gegevens bewaard?

De gegevens worden gebruikt om mijn diensten te kunnen leveren. Ze worden verder niet gedeeld met derden, behalve als je daar toestemming voor hebt gegeven. Ook worden ze alleen gebruikt voor marketing doeleinden mits je daar toestemming voor hebt gegeven. 


Welke gegevens verzamelt Positive Waves?

Bij aanmelding voor een training of individuele begeleiding worden je naam, e-mailadres en telefoonnummer opgeslagen. Voor het aanmaken van de factuur wordt ook je adres en woonplaats opgeslagen. In het geval van een intake of individuele begeleiding, maak ik hier een kort verslag. Na afronding van een traject, training of individuele begeleiding is dit verslag niet meer nodig en zal ik dit verslag definitief verwijderen. 

Als je een evaluatie of vragenlijst hebt ingevuld staat daarop aangegeven wat er met deze gegevens gebeurd. 


Waar worden deze gegevens opgeslagen? 

Indien we contact hebben via telefoon wordt jouw voornaam en telefoonnummer op de telefoon opgeslagen. Mijn telefoon is beveiligd met face ID. De overige gegevens worden opgeslagen in excel of een online omgeving waar two factor authenticatie voor is ingesteld. Dat is de hoogst mogelijke beveiliging die dergelijke online omgevingen bieden. In mijn boekhoudprogramma sla ik de factuurgegevens op die ook beveiligd is met two factor authenticatie.  Verder staan de gegevens die je per e-mail met mij deelt op de mail die ook beveiligt is met two factor authenticatie. Ook maak ik regelmatig een back up met mijn externe hardeschijf die met een wachtwoord is beveiligd.


Hoe lang worden de gegevens bewaard?

Een factuur moet voor de belastingdienst minstens 7 jaar worden bewaard. Daarom zullen die pas na deze 7 jaar verwijderd worden. Overige gegevens worden na 5 jaar verwijderd. Wil je dat jouw gegevens eerder verwijderd worden? Neem dan contact met me op. 


Intervisie

Om de kwaliteit van mijn diensten op peil te houden heb ik regelmatig intervisie. We bespreken dan casussen of situaties die voorkomen in trainingen. Alle informatie wordt alleen anoniem gebruikt. Dat wil zeggen dat geen enkele informatie herleidbaar is naar jou. Het bespreken van casussen heeft het doel om te reflecteren op mijn rol als psycholoog en/of trainer. 


Gegevens opvragen of verwijderen?

Je kunt altijd contact met mij opnemen als je inzage wil in jouw gegevens of als je wilt dat jouw gegevens eerder verwijderd worden.